Hoàng Rapper - Nghị Martin
Cá Tháng 4 Hoàng Rapper - Băng Di
Bước Qua Thủy Tiên - Hoàng Rapper
Ác Mộng Hoàng Rapper
Đơn Giản Hoàng Rapper - Khởi My
Hat Cat Hoàng Rapper - Khởi My
Ra Đi Hoàng Rapper
Trả lại Dương Hiếu Nghĩa - Hoàng Rapper
Đông Buồn Hoàng Rapper
Don Gian Hoàng Rapper - Khởi My
Em Bước Hoàng Rapper - Việt My
Đơn Giản Hoàng Rapper
Hồi Sinh Hoàng Rapper
Tốc độ Hoàng Rapper
Cơ Hội Hoàng Rapper
Ôm Em Hoàng Rapper - Mi Lan
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

04
Đế Vương

Đình Dũng

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

09
Sao ta ngược lối

Đình Dũng

13
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Lily

Nhiều ca sĩ

03
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

05
Cà Phê

Min.

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09