Trần Bình
Mà Thôi Trần Bình
Con Đàn Con Hát Việt Linh - Trần Bình
Cơn Mưa Dài Việt Linh - Trần Bình
Yêu Em Trọn Đời Việt Linh - Trần Bình
Tình Yêu Thuỷ Chung Việt Linh - Trần Bình
Lòng Mẹ Bao La Trần Bình