Hoàng Mai Trang
Lúa mùa duyên thắm Hoàng Mai Trang - Chí Thanh
Bông ô môi Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
Bài ca kỷ niệm Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
Hương sầu riêng muộn Ngô Quốc Linh - Hoàng Mai Trang
Cà phê miệt vườn VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Hái hoa rừng cho em Hoàng Mai Trang - Khắc Quốc Hải
Nỗi lòng cô Thắm VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Đế Vương

Đình Dũng

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06