Khánh Ngọc - `Cindy Thái Tài - Ánh Ngọc

Kiếm Đam Mê Bằng Cường - `Cindy Thái Tài
DJ Vầng trăng khóc Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
Mộng dưới hoa Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
Mùa đông của anh Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
Nỗi đau mặt trời Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
Thời hạn của tình yêu beat Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
Tình đầu tình cuối Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
Bản Nhạc Cuối Của Chúng mình Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
Hai Mùa Noel Nguyễn Hồng Ân - Khánh Ngọc
Hoa trinh nữ `Cindy Thái Tài - Phúc Béo
Yêu thương phai màu Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
Thứ Tha Khánh Ngọc
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10