Kim Thoa - Hoàng Việt Trang
Lý trăng soi vọng cổ Kim Thoa - Hoàng Việt Trang
Đoản xuân ca vọng cổ Hoàng Việt Trang
Cơn mê tình ái Hoàng Việt Trang
Con cò trắng vọng cổ Hoàng Việt Trang
Áo mới Cà Mau Hoàng Việt Trang
Nhành cây trứng cá Kim Thoa - Châu Liêm
Cô gái tưới đậu Kim Thoa - Châu Liêm
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

04
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07