...
Con Sông Tuổi Thơ Tôi Huyen Trang Sao Mai 2013f
...
Ca Dao Em Và Tôi Huyen Trang Sao Mai 2013f
...
Chiều Mưa Huyen Trang Sao Mai 2013f