...
Người Đã Thay Lòng Đào Phi Dương
...
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân Đào Phi Dương
...
...
Xót Thương Phận Nghèo Đào Phi Dương
...
...
Cũng Bởi Do Tiền Đào Phi Dương - Lý Cát Ngọc
...
Tiền Nhiều ca sĩ
...
Con Đường Mang Tên Em Vân Anh - Đào Phi Dương
...
Gõ Cửa Trái Tim Đào Phi Dương - Kim Phượng
...
Ngưu Lang Chức Nữ Đào Phi Dương - Việt Trinh
...
Thành Phố Buồn Kim Yến - Đào Phi Dương
...
Ba Ơi Đào Phi Dương
...
Tôi Bước Vào Yêu Đào Phi Dương
...
Tình Buồn Bolero Đào Phi Dương - Lý Cát Ngọc
...