Chế Thanh

Đôi Mắt Người Xưa Chế Thanh - Hoàng Châu
Xin Vẫy Tay Chào Chế Thanh - Hoàng Châu
Chưa Vơi Câu Hò Chế Thanh - Lê Sang
Nhẫn Cỏ Cho Em Chế Thanh - Lê Sang
Nghèo Chế Thanh
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Thê Lương

Phúc Chinh

05
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08
Thức Giấc

Da LAB

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Thê Lương

Phúc Chinh

05
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

06
Hương

Văn Mai Hương - Negav

07
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

08