Việt Linh - Trần Bình
Mà Thôi Trần Bình
Con Đàn Con Hát Việt Linh - Trần Bình
Cơn Mưa Dài Việt Linh - Trần Bình
Sóng Trần Bình
Mình Và Nó Việt Linh
Lá Ngây Ngô Việt Linh
Con Tim Vỡ Việt Linh
Bánh Mì Mít Việt Linh
Tình Yêu Thuỷ Chung Việt Linh - Trần Bình