Thanh Tài - Huyền Trang Sao Mai 2013

Em Vẫn Đợi Anh Huyền Trang Sao Mai 2013
Nhớ Quê Huyền Trang Sao Mai 2013
Tam Chúc Miền Đất Thiêng Huyền Trang Sao Mai 2013
Quan Âm Mẹ Từ Bi Huyền Trang Sao Mai 2013
Nói Với Con Mùa Dịch Huyền Trang Sao Mai 2013
Những Bông Hoa Huyền Thoại Huyền Trang Sao Mai 2013
Tiếng Xuân Huyền Trang Sao Mai 2013
Lời Yêu Lặng Thầm Huyền Trang Sao Mai 2013
Người Mẹ Áo Trắng Huyền Trang Sao Mai 2013
Chuyến Đò Quê Hương Huyền Trang Sao Mai 2013 - Trần Nguyên Thắng
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
Yếm Huyền Trang Sao Mai 2013
Con Sông Tình Yêu Huyền Trang Sao Mai 2013
Quê Chung Huyền Trang Sao Mai 2013
Sông Thương Hẹn Ước Huyền Trang Sao Mai 2013
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10