Thanh Tài - Huyền Trang Sao Mai 2013

Chuyến Đò Quê Hương Huyền Trang Sao Mai 2013
Lời Ru Từ Quê Mẹ Huyền Trang Sao Mai 2013
Về Quê Mẹ Huyền Trang Sao Mai 2013
Tìm Về Lời Ru Huyen Trang Sao Mai 2013f
Tiếng Việt Huyen Trang Sao Mai 2013f
Thương Ơi Điệu Ví Huyen Trang Sao Mai 2013f
Mơ Quê Huyen Trang Sao Mai 2013f
Hoa Nắng Huyen Trang Sao Mai 2013f
Đôi Bờ Sông Quê Huyen Trang Sao Mai 2013f
Con Sông Tuổi Thơ Tôi Huyen Trang Sao Mai 2013f
Ca Dao Em Và Tôi Huyen Trang Sao Mai 2013f
Chiều Mưa Huyen Trang Sao Mai 2013f
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Thanh Xuân

Da Lab

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Cà Phê

Min.

06
Chào Việt Nam

Khánh Linh - M4U

09
Đế Vương

Đình Dũng

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

09
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11