Lưu Ánh Loan - Martin Sang

Những Ngày Xưa Thân Ái Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Nếu Ai Có Hỏi Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Tình Mẹ Lưu Ánh Loan
Mộng Ước Đôi Ta Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Lừa Dối Lưu Ánh Loan
Môi Tím Lưu Ánh Loan
Cô Đơn Con Sáo Lưu Ánh Loan
Tuyết Rơi Lưu Ánh Loan