...
...
Em Yêu Ta Bao Lâu Bằng Cường
...
...
Góc Khuất Trong Anh Bằng Cường
...
Người Ơi Em Là Ai Bằng Cường
...
Mất Lòng Tin Bằng Cường
...
Thu Qua Bằng Cường
...
Đông Sang Bằng Cường
...
Trộm Tâm Gemini Band
...
...
Em Là Gì Trong Anh Gemini Band
...
...
Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Cường
...
Anh Yêu Em Mãi Bằng Cường
...
Đi Theo Anh Mà Bằng Cường