...
Giấu trong đôi mắt Minh Vương M4U
...
Vệt Nắng Cuối Trờ Minh Vương M4U
...
Nhớ Em (Remix) Minh Vương M4U
...
Nhớ Em Minh Vương M4U
...
Vì Yêu Minh Vương M4U
...
Giấc Mơ Bên Người Minh Vương M4U
...
Thiên thần của anh Minh Vương M4U