Ngọc Sơn - Quỳnh Trâm

Xuân Yêu Ngọc Sơn
Chào Xuân Ngọc Sơn - Ngọc Hải
Ngoại Tôi Ngọc Sơn
Một Ngày Mùa Đông Lâm Vũ - Ngọc Sơn
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05