...
Duyên tại ý trời Bằng Cường
...
Chỉ còn là ký ức Bằng Cường
...
Cánh Hồng Xuân Beat Nhiều ca sĩ
...
Cánh Hồng Xuân Nhiều ca sĩ
...
Lời Xin Lỗi Từ Anh Bằng Cường
...
Xuân Hoan Ca Nhiều ca sĩ
...
Xuân Hoan Ca Beat Nhiều ca sĩ
...
Ái Tình Beat Bằng Cường
...
Người Xa Lạ Bằng Cường
...
Dòng Sông Buồn Bằng Cường - Phát Tô
...
Ngày Hạnh Phúc Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
...
Tôn Thờ Một Tình Yêu Bằng Cường
...
Vòng Tròn Tình Yêu Bằng Cường
...
Yêu Cô Bạn Thân Bằng Cường - Chu Nam
...
Còn Đâu Phút Êm Đềm Bằng Cường