Ngô Quang Vinh

Hoa Nở Về Đêm Ngô Quang Vinh
Hạ Trắng Ngô Quang Vinh
Như Cánh Vạc Bay Ngô Quang Vinh
Nghe Những Tàn Phai Ngô Quang Vinh
Không 2 Ngô Quang Vinh
Bơ Vơ Ngô Quang Vinh
Không 1 Ngô Quang Vinh
Cô Đơn Ngô Quang Vinh
Buồn Ơi! Chào Mi Ngô Quang Vinh
Lưu Bút Ngày Xanh Ngô Quang Vinh