Đan Trường - Uyên Trang - Mai Tuấn - Hoàng Châu
Lk Đêm Cuối - Khóc Thầm Mai Tuấn - Hồng Phượng
Vì Sao Đan Trường
Tại Sao? Đan Trường
Rồi Tới Luôn Đan Trường
Tết Phát Tài Yến Nhi - Mai Tuấn
Nhật Ký Đời Tôi Mai Tuấn - Trường Sơn
Dấu Chân Kỷ Niệm Mai Tuấn - Trường Sơn
Đón Xuân Viễn Xứ Mai Tuấn - Trúc Mai
Như Một Cơn Mê Mai Tuấn - Tâm Như
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân Mai Tuấn - Phi Loan
Nắng Vàng Chiều Ngoại Ô Mai Tuấn - Phi Loan