Lệ Thủy - Châu Liêm

Mưa trên phố Huê - Tân cổ Vân Khánh - Châu Liêm
Bông hồng tôn kính mẹ cha Dương Đình Trí - Lệ Thủy
Võ Đông Sơ Châu Liêm
Tình nồng hương Châu Thanh - Châu Liêm
Thương nhau hát lý qua cầu Phượng Hằng - Châu Liêm
Nụ hồng Châu Liêm
Khúc ca mùa vui Nhơn Hậu - Châu Liêm
Nhành cây trứng cá Kim Thoa - Châu Liêm
Nhớ nhau hoài Châu Liêm
Khóc Tử Kỳ Châu Liêm
Chồng xa Ngọc Huyền - Châu Liêm
Chùa Hương Châu Liêm
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10