Đinh Quốc Cường - Cao Hoài Đông

Sao Lòng Còn Thương Đinh Quốc Cường
Thua Một Người Dưng Đinh Quốc Cường
Nhật Ký Đời Tôi Đinh Quốc Cường - Cao Hoài Đông
Lạy Phật Quan Âm Đinh Quốc Cường
Cõi Nhớ Đinh Quốc Cường
Thương Về Trà Vinh Đinh Quốc Cường
Sầu Đâu Quê Ngoại Đinh Quốc Cường
Gõ Cửa Trái Tim Đinh Quốc Cường
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Đinh Quốc Cường
Câu Chuyện Đầu Năm Đinh Quốc Cường
Bà Năm Cao Hoài Đông
Ngóng Trông Lục Bình Đinh Quốc Cường
Bài Ca Tết Cho Em Đinh Quốc Cường
Hát Nữa Đi Em Đinh Quốc Cường
Lan Và Điệp 4 Đinh Quốc Cường