Nhạc Việt

Bướm Tình Đan Trường
Cơn Mơ Đinh Mạnh Ninh
Cỏ Úa Uyên Trang - Quang Hà
Hoa Tuyết Mùa Đông Lâm Thanh Phong
Valentine Mỹ Linh
Tim Lạnh Như Ý
Cứ Thế Mà Đi Thu Minh - Thanh Bùi
Chờ Sĩ Thanh
Dễ Đến Dễ Đi Quang Hùng MasterD
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10