Nhạc Việt

LK Disco 3 Nhiều ca sĩ
Miền Tây Quê Tôi. Lâm Chấn Kiệt
Chân Ái Châu Đăng Khoa - Orange
Tình Nhỏ Mau Quên Nguyên Vũ - Uyên Trang
Luyến Lưu Saka Trương Tuyền - Đình Dũng
Vô Tâm Anh Tâm