Nhạc Việt

Mùa Xuân Xôn Xao Dương Hồng Loan
Nhớ Mẹ Huỳnh Thật
Tình bơ vơ Ngô Viết Trung
Một Thuở Yêu Người Tiến Vinh - Huỳnh Thật
Phút Cuối Huỳnh Thật - Nguyễn Ngọc Sơn
Một Mình Thôi Huỳnh Thật
Người Hàng Xóm Huỳnh Thật
Nếu Một Ngày Huỳnh Thật