Nhạc Trữ Tình

Tiền Kim Tử Long
Cho Vừa Lòng Em Diễm Thùy - Dương Sang
Lý bập Bòn Boon Trung Hậu - Hữu Thọ
Mưa Rừng Quỳnh Như
Trời Vào Xuân Mạnh Quỳnh
Trái mồng tơi Ngọc Châu
Chuyện lớp tôi Kim Tử Long - Cẩm Tiên
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

06
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11