Nhạc Trữ Tình

Cô Tấm ngày nay Thanh Hà - Thanh Hằng
Thước Đo Do Tiền Giang Trường
Bình Dương Hương Sắc Dịu Dàng Lê Như - Vương Đại Thành
Nỗi Niềm Của Mây Thích Trung Đạt
Bông ô môi Thùy Dương - Nhật Tâm
Tiếng Chuông Ngân Linh Mục Quang Lâm
Xin Thời Gian Qua Mau Hương Ngọc Vân
Anh sáu về quê Thùy Dương - Lê Tứ
Đáp Lại Tiếng Chúa Linh Mục Quang Lâm