Nhạc Trữ Tình

Về Quê Ngoại Văn Hương
Nỗi Niềm Của Mây Thích Trung Đạt
Tiếng Muôn Thiên Thần Linh Mục Quang Lâm
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Đời Tôi Cô Đơn Trần Thiện Khang
Vì Sao Người Hãy Nói Trần Thiện Khang
Là Do Em Trần Thiện Khang
Trách ai vô tình Nhật Khánh