Nhạc Trữ Tình

Tuyết Lạnh Hoàng Công Danh
Ngày Vui Qua Mau Hương Ngọc Vân
Phận Nghèo Tuấn Quang
Đừng Trách Lá Diêu Bông Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Lối Cũ Quốc Quốc
Bội Bạc Trang Hương
Lối Thu Xưa Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Lá Thư Cuối Cùng Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng