Nhạc Việt

Đời Tao Lee7 - Gizmo
Lk Ngày Hạnh Phúc Bằng Cường
Căn nhà dĩ vãng Võ Như Loan
Dịu Dàng Hương Tóc Em Bằng Cường - Ngô Mai Trang
Thành Phố Buồn Đan Trường
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ
Bước Chân Hoang Đàng Linh Mục Quang Lâm
Lk Chúc Xuân Nhiều ca sĩ
Duyên Quê Ngọc Kiều Oanh - Phạm Nhật Sơn
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10