Nhạc Trữ Tình

Lá Thư Cuối Cùng Đoàn Việt Phương
Đêm Cuối Tình Yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh
Điệu Hò Phu Thê Hồ Quang Lộc
Tàn Phai Nguyên Hà
Còn gì mà mong Trần Nhật Quang
Tiền Thắng Tình Thua Đào Phi Dương - Cẩm Như
Hai Vì Sao Lạc Diễm Thùy
Kẻ Đau Tình Mạnh Quỳnh
Mãi Là Mẹ Hiền Linh Mục Quang Lâm
Mẹ Ơi Đừng Giận Con Dương Hồng Loan