Nhạc Việt

Mất Cảm Giác Phạm Trưởng
Nhất Thân Masew - Khôi Vũ
Đừng Remix Minh Tuấn
Nhớ Anh Nhiều Remix Saka Trương Tuyền
Lưu Bút Ngày Xanh Dương Hồng Loan
Nỗi Nhớ Minh Tuấn - Nữ Kim
Đế Vương Đình Dũng - ACV
Lá Vàng Và Gió Châu Khải Phong
Havana Bunny
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10