Nhạc Việt

Căn Nhà Màu Tím Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Con yêu của bà Đan Trường
Gọi Tên Mùa Xuân Noo Phước Thịnh
Đêm Thánh Vô Cùng Linh Mục Quang Lâm
Ước Mơ Thùy Chi
Mưa Qua Phố Vắng Hạ Vân - Huỳnh Thật
Tìm Về Lời Ru Anh Thơ - Tố Uyên
Bức Thư Tình Thứ 2 Hồ Quỳnh Hương
Chiều Hải Cảng Nhiều ca sĩ
Từng Lầm Lỗi Lê Bảo Bình
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10