Nhạc Trữ Tình

Trái Tim Rơi Lệ Phương Tử Long - Tam Duyen
Ừ có anh đây Tần Khánh
Như Cánh Vạc Bay Đàm Vĩnh Hưng
Căn Nhà Mộng Ước Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Mộng đẹp Yến Phương
Về lạy Quan Âm Anh Thư Nguyễn
Thế Là Hết Đàm Vĩnh Hưng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10