Nhạc Trữ Tình

Chiều mưa qua sông Dương Đình Trí
Chuyện Đêm Mưa Huỳnh Thanh Vinh
Mưa Rừng Lưu Trúc Ly - Huỳnh Thanh Vinh
Quê Hương Yên Nhiên
Gương Liệt Nữ Duyên Quỳnh
Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe Lê Sang - Giáng Tiên
Tình Chỉ Đẹp Huỳnh Thanh Vinh
Đêm Tóc Rối Huỳnh Thanh Vinh
Hai Mùa Noel Thiên Dũng
Tết Sang Bé Thoại Nghi
Những Lời Này Cho Em Huỳnh Thanh Vinh