Pop
Đắp Mộ Cuộc Tình Khắc Quốc Hải
Từ Khi Nào Dykey Nhân
Ký Ức Trong Tim Cao Luân Vũ
Lily Nhiều ca sĩ
Vài Tháng Sau Thiên Mạnh
Vì Anh Hương Tràm
Havana Camila Cabello - Young Thug
New Year's Day Taylor Swift
Fly Away Thefatrat
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10