Nhạc Trữ Tình

Cỏ Úa Quốc Cường
Gái nhà nghèo Lý Diệu Linh
Tình Sầu Trăm Năm 2 Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Biển tình Cẩm Ly - Quốc Đại
Ngang Trái Đời Lan Quốc Đại - Cẩm Loan
Vợ Tôi Quang Mạnh
Trách Phận Trường Sơn - Kim Thư