Nhạc Trữ Tình

Muộn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Xuân quê tôi Tân cổ Hoàng Kim Long - Dương Hồng Loan
Nâng Tâm Hồn Lên Chúa Linh Mục Quang Lâm
Hai Thước Đất Bảo Nguyên
Thói Đời (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Khúc Tình Huế Đăng Thuật
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10