Nhạc Trữ Tình

Đêm Nhớ Em LÂM HOÀNG NGHĨA
Nhìn Em Hạnh Phúc Đinh Kiến Văn Fortune
Đời tăng lữ Nguyễn Đoàn
Điệu buồn trên sông Đông Phương Bảo
Chuyện Tình Hoa Lan Đinh Kiến Văn Fortune
Trả nợ người ta Dương Nguyên Tâm
Phố Hoa Hoàng Châu
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10