Nhạc Trữ Tình
Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Dương Nghi Đình
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực
Mưa Buồn Nhớ Anh Trần Thu Thảo
Vợ Tôi Khắc Quốc Hải
Tình Thắm Duyên Quê Hương Ly - Phước Lộc
Dâng Hoa Năm Sắc Linh Mục Quang Lâm
Thành Phố Mưa Bay Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Qua Cơn Mê Diệu Đan
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10