Pop
Sir Nicki Minaj - Future
Ký Ức Trong Tim Cao Luân Vũ
Coco Chanel Nicki Minaj - Foxy Brown
Young The Chainsmokers
Người Của Hôm Qua Ông Cao Thắng
Havana Camila Cabello - Young Thug
Lily Nhiều ca sĩ
Intro Alan Walker
All These Years Camila Cabello
Delicate Taylor Swift
Don't Blame Me Taylor Swift
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

06
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11