Nhạc Trữ Tình

Ngày Họp Mặt Vũ Phong Sơn
Đêm Cuối Tình Yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh
Lối Thu Xưa Bảo Nguyên
Mẹ Tôi Hoàng Duy
Đấng Sinh Thành Tô Tài Năng
Chuyện Một Người Đi Quách Tuấn Du - Đào Phi Dương
Mết Man Thanh Hoa
Người Mang Tâm Sự Huỳnh Nhật Đông
Dù Anh Nghèo Khánh Bình - Long Đẹp Trai