Nhạc Trữ Tình

Mèo Hoang (Remix) Lương Gia Cường
Lá Thư Cuối Cùng Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Chiều cuối tuần Mã Tuyết Nga
Niệm Khúc Cuối Tùng Dương - Thái Bảo
Không đánh mà đau Dương Nguyên Tâm
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Bé Yêu Cẩm Ly - Quốc Đại
Sầu Gửi Đêm Thâu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hoa Mười Giờ Lưu Ánh Loan
Tình Vỡ Alex Châu