Nhạc Việt

Gửi Tình Yêu Nhỏ Trịnh Đình Quang
Sông Quê Cẩm Ly - Quốc Đại
Ngoại Vân Du
Anh Trong Vòng Tay Quách Thành Danh
Thuận theo ý trời Bùi Anh Tuấn
Duyên Phận Bé Như Bình
Bến Thượng Hải Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Xanh Charles Huỳnh
Xin đừng buông lời chia tay Chu Hiểu Minh (Chu Bin)
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10