Nhạc Hàn

Tarantino Krismaze - Dilli Jinn
Flowerpot Chansol
Paradise Pentagon
Jopping SuperM
A Field Day Choi Sae Mi - Jo Hye Min
Dream Of Water Jungheum Band
Sunshine Kim E-Z (GGOTJAM PROJECT)
Old Caterpillar Dodahm Lee Hye Jeong
Rewind Cashewnut Blossom
Leontjewa: June Youngsuh Noh
Proud of you Fiona Fung
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10