Nhạc Âu-Mỹ

My Oasis Burna Boy - Sam Smith
mars Yungblud
Kobe Free Lil Poppa
Therefore I Am Billie Eilish
Lost Cause Billie Eilish
Happier Than Ever Billie Eilish
NDA Billie Eilish
Honest Jeremy Zucker
This Is How You Fall In Love Jeremy Zucker - Chelsea Cutler
Therapist Jeremy Zucker
Cry With You Jeremy Zucker
Chemicals SG Lewis
Honest Emeli Sande
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10