Nhạc Âu-Mỹ

Christmas (Baby Please Come Home) Nhiều Ca Sĩ - Tori Kelly
Coffee Tori Kelly
Pretty Fades Tori Kelly
L.O.V.E Westlife
Just Dance Lady Gaga
Without You Westlife
Dance Westlife
Sour Candy Lady Gaga - BlackPink
This Love Isn't Crazy Carly Rae Jepsen
Fun Up Here Mike Posner - Logic
Division Jenevieve
Never Left Lil Tecca
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10