Nhạc Việt

Đêm Tâm Sự Phương Anh - Huỳnh Thật
Người hùng HamLet Trương
Chỉ anh mãi yêu em Shine Thành Anh
LK Disco 3 Nhiều ca sĩ
Lối Thu Xưa Bùi Trung Đẳng
Mẹ Ơi Mai Con Về Thanh Hằng - Bùi Trung Đẳng
Nối lại tình xưa Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Tôi vẫn nhớ Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Nối Nhịp Cầu Duyên Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Chiều Mỹ Linh