Nhạc Việt

Nếu Là Anh Nguyễn Đức - Nguyễn Đạt
Vui Tết Nhiều ca sĩ
Hoa Bi Phạm Trưởng
Bay remix Thái Kiều Linh
Xin Em Đừng Khóc Vu Quy Phương Anh Bolero
Xuân Quê Tôi Vy Oanh - Quang Linh
Tổng Đài Noel Keeng Studio
Ngôn Tình Đinh Kiến Phong
Hàn Gắn Bùi Anh Tuấn
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10