Nhạc Trữ Tình

Nối Lại Tình Xưa Đặng Thế Luân - Ngọc Huyền
Mối Tình Đầu Quốc Quốc
Để nhớ một thời ta đã yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
Đính Ước Trang Anh Thơ - Khánh Hoàng
Xuân Đoàn Viên Lưu Ánh Loan
Thôn Dã Chiều Hè NSUT Minh Quang
Mùa Thu Trong Mưa Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Gặp Nhau Trong Rừng Mơ Lan Anh - Việt Hoàn
Mưa nửa đêm Mã Tuyết Nga