Pop / Ballad

Hotel California Justin Nguyễn
Rồi Cũng Sẽ Qua Dương Nhất Linh
Hết Tiền Hết Tình Châu Việt Cường - Lâm Chấn Khang
Ký Ức Xa Xôi Noo Phước Thịnh
Suy Nghĩ Lại Em Trương Khải Minh
See What I See Trọng Hiếu
Adler Trọng Hiếu
Gorgeous Taylor Swift
Tự Hỏi Lòng Trương Khải Minh
Làm Sao Để Quên Em Trương Khải Minh