Pop / Ballad

Tình Yêu Mùa Giáng Sinh. Phan Mạnh Quỳnh - Lê Bảo Bình
Rồi Cũng Sẽ Qua Dương Nhất Linh
Tuyết Trần Ngọc Bảo
See What I See Trọng Hiếu
Suy Nghĩ Lại Em Trương Khải Minh
Bán Duyên Đình Dũng
Hurt Me Trọng Hiếu